Giới thiệu

Phong cách lãnh đạo của bạn là gì? Trong cuốn sách năm 1994 của mình, chuyên gia lãnh đạo nổi tiếng Jimmy Johnson (ok, ông ấy nổi tiếng là một huấn luyện viên bóng đá – nhưng đó cũng là vai trò lãnh đạo!) Đã nói về phong cách lãnh đạo của ông ấy.

Những gì anh ấy nói là “Tôi hoàn toàn nhất quán; tôi highlight real vs juventus đối xử với mọi người theo cách khác nhau.” Ông tiếp tục giải thích cách các cầu thủ khác nhau phản ứng với các kích thích khác nhau, từ tư vấn riêng tư đến sỉ ​​nhục nơi công cộng và sử dụng báo chí một cách hiệu quả. Không phải tất cả chúng ta đều đang dẫn dắt một đội bóng đá, vì vậy các công cụ chúng ta sử dụng có thể khác nhau. Nhưng triết lý của Jimmy là một triết lý tốt.

Lãnh đạo Sách giáo khoa

Mẹo lãnh đạo ngày nay nằm ngoài triết lý của Jimmy Johnson. Các nhà học thuật thích mô tả ba phong cách lãnh đạo chung và họ thực hiện điều đó trong bối cảnh ra quyết định.

Độc đoán hoặc chuyên quyền – Nhà lãnh đạo đưa ra mọi quyết định, sử dụng kiến ​​thức, liên hệ hoặc phương pháp của riêng mình.
Tham gia – Lãnh đạo đưa ra tất cả các quyết định, sau khi tích cực tham khảo ý kiến ​​của nhân viên để lấy ý kiến ​​và đóng góp của họ.
Được ủy quyền hoặc tự quản lý – Người lãnh đạo đặt ra chiến lược và định hướng, thường không tham gia vào việc ra quyết định. Tất cả các quyết định được đẩy xuống cấp thấp nhất có thể của tổ chức.
Trong những năm 80 và đầu những năm 90, có rất nhiều sự chú trọng vào các đội tự quản (phong cách thứ ba). Có rất nhiều điều để nói về việc trao quyền ra quyết định cho các chuyên gia về chủ đề. Vấn đề là, các chuyên gia có xu hướng đưa ra quyết định trong một bối cảnh hẹp hơn là các nhà tổng quát.

Quyết định nào tốt hơn, bối cảnh hẹp của chuyên gia hay quan điểm rộng hơn của nhà khái quát? Nó phụ thuộc, và đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo giỏi nhất nhận ra rằng họ cần phải điều chỉnh phong cách lãnh đạo của mình cho phù hợp với hoàn cảnh.

Làm thế nào để quyết định ai là người quyết định

Nếu bạn định trở thành một nhà lãnh đạo theo tình huống, điều đó rất tốt cho bạn. Bạn sẽ cần phải tìm ra những khía cạnh của một tình huống để xem xét. Đây là một số ý tưởng:

Có gì rủi ro? – Nghĩ về khách hàng, tài chính, PR, v.v. Rủi ro càng lớn, bạn, người lãnh đạo, càng phải chịu trách nhiệm cá nhân. Chỉ ủy quyền các quyết định có rủi ro cao cho những người mà bạn tin tưởng tuyệt đối.

Mẹo lãnh đạo – Lãnh đạo theo tình huống